Flyvende tog til Billund

- og andre argumenter for en togstation ved Billund Lufthavn

Billund Lufthavn på det

nationale jernbanenet

– Verden direkte med tog

Internationale lufthavne har tog direkte til terminalen. Hvis passagererne frit kunne vælge, skulle rejsen være så bekvem, at toget fortsatte ud på startbanen og videre op i luften. Så let kan det ikke gøres. I stedet er tog direkte til lufthavnen praktisk og nemt for mange. Det vil opfylde et stort og stigende behov hos mange af nuværende og kommende rejsende.

Billund Lufthavn skal kobles op på det nationale jernbanenet. Det sker bedst med den allerede politisk besluttede forbindelse til Jelling/Gadbjerg, der hermed giver mulighed for direkte forbindelser fra både Aarhus, Skanderborg, Horsens, Vejle og Odense til Billund.

 

NIRAS anbefaler, at forbindelsen til Billund skal drives af det moderne batteritog og er derfor ikke alene være en investering i international tilgængelighed. Det er en investering i klimaet, lokalmiljøet og dansk økonomi. Det er en investering i fremtiden.

 

Der ligger allerede et politisk beslutningsgrundlag for en togstrækning mellem Billund til Jelling eller Gadbjerg. Her på hjemmesiden bliver strækningen refereret til som Jelling/Gadbjerg.

Billund Lufthavn
Billund Lufthavn
Billund Lufthavn
En jernbane til Billund vil væreen gevinst for både lufthavnenog byens attraktioner
Christian Woller // Adm. direktør // LEGOLAND

Vestdanmark får tog til hele verden via Billund Lufthavn

Billund Lufthavn er Danmarks andenstørste gateway ind og ud af landet, og det skal den grønne kollektive transport understøtte ved at koble lufthavnen op på det nationale jernbanenet.

En opkobling sker bedst ved Jelling/Gadbjerg, hvorfra det er muligt at ’connecte’ Vestdanmark med resten af verden:

National infrastruktur er en forudsætning for international infrastruktur.

Strækningen mellem Billund-Jelling/Gadbjerg er allerede politisk besluttet med et passagergrundlag på omkring 1,6 mio. passagerer årligt, og den giver yderligere mulighed for at koble hele Vestdanmark op med Billund Lufthavn.

 

NIRAS vurderer, at en terminalnær togstation ved lufthavnen kan resultere i op til 2,5 millioner togrejsende om året i 2040 til Billund, hvis strækningen bliver forlænget til Horsens for at servicere hele det østjyske vækstbånd.

Togene, der skal køre på strækningerne er yderst velegnet til moderne batteritog og er derfor et attraktivt, grønt alternativ til bilen.

Billund Lufthavn

Befolkningen vil have Billund på skinner

I en ny analyse møder banen til Billund markant opbakning blandt befolkningen i Midtjylland og Syddanmark:

Positiv stemte overfor en togstation ved Billund Lufthavn
60%

indikerer, at de er positivt stemte overfor togstationen ved Billund Lufthavn, mens kun 7% indikerer, at de er negativt stemte overfor togstationen.*

Billund Lufthavn bliver mere attraktiv at rejse fra - med muligheden for at tage toget direkte til Billund
55%

indikerer, at Billund Lufthavn bliver mere attraktiv at rejse fra sammenlignet med andre lufthavne, når der er mulighed for at tage toget dertil direkte.

Tog til Billund
65%

indikerer, at det sammenlignet med nuværende muligheder for offentlig transport til Billund Lufthavn, bliver mere attraktivt at rejse fra lufthaven med den nye togstation.

Togstation ved Billund Lufthavn
34%

indikerer, at det vil være mere attraktivt at benytte den nye togstation fremfor bil til Billund Lufthavn.

Kilde: Epinion, april 2019.*Kilde: Befolkningsundersøgelse, Silverbullet, August 2020

Velkommen på togstationen for vestjyder og fynboer

Lige nu er det desværre lettere for borgerne i Holstebro at sætte sig i toget og køre 20 kilometer forbi Billund Lufthavn og fortsætte til København. Der er nemlig ingen forbindelse med offentlig transportmidler mellem Holstebro/Herning og Billund Lufthavn.

 

En opkobling af Billund Lufthavn på det nationale jernbanenet ved Jelling/Gadbjerg vil være en ny service for omkring hver femte passager i lufthavnen, der i dag kommer fra Vestjylland.

 

I dag er der ligeledes mange fynboer, der starter deres rejse ved at sætte sig i toget mod København, fordi det ikke er muligt at tage toget til Billund Lufthavn. I dag tager det 1 time og 32 minutter for odenseanerne at komme til CPH. Med en opkoblingen i Jelling/Gadbjerg gør det muligt at komme fra Odense til terminalen i Billund Lufthavn på 1 time og 6 minutter og får dermed endnu tættere på resten af verden.

 

Når vi taler om en forbindelse mellem Billund-Jelling/Gadbjerg, må vi ikke glemme at nævne den direkte forbindelse, der bliver mellem Billund-Vejle. Det er ikke alene en attraktiv forbindelse for turister, men hver dag pendler der mere end 3.200 mellem Billund og Vejle.

Billund Lufthavn

Grejsdalen er ikke et problem for den eksisterende trafik

Tidligere argumenter viser, at togforbindelsen mellem Billund-Vejle ville påvirke togtrafikken mellem Struer/Holstebro-Vejle/København pga. banekonstruktionen i Grejsdalen, Vejle. De argumenter kan ikke længere bruges.

 

NIRAS har i samarbejde med Thales (der etablerer det kommende ERTMS-signalsystem) påvist, at Grejsdalen på ingen måde påvirker den eksisterende trafik, fordi togene kan køre konvojkørsel med det kommende signalsystem.

Win-Win-Win-ruten: Billund-Aarhus

I dag er bussen det eneste alternativ til at tage bilen fra Aarhus til Billund Lufthavn. Hvis man ikke har adgang til bil, hvilket over 50 procent af husstandene i Aarhus ikke har, skal man bruge tæt på halvanden time i bus.

 

Men hvad hvis det var muligt at sætte sig i et tog på Aarhus H og blive kørt til terminalen i Billund Lufthavn på under en time? Det ville skabe lettere tilgængelighed for en stor del af lufthavnens passagerer, som skal til eller igennem det østjyske vækstbånd – Aarhus, Skanderborg og Horsens.

 

Togforbindelsen vil være forbundet med vækst, et rigt pendlerliv, bosætning og erhvervs- og turismeudvikling ved samtlige stop på ruten.

 

Det er en win for:

 • erhvervslivet, der får lettere adgang til det internationale marked
 • turistattraktionerne, da turisterne får lettere og mere overskuelig adgang til deres videre destination fra Billund Lufthavn
 • borgerne, der får lettere adgang til ferier og lettere ved at pendle til og fra arbejde
Billund Lufthavn
Billund Lufthavn
Billund Lufthavn
Erhverv Aarhus bakker op om planerne med at forbinde Billund Lufthavn og Aarhus via det nationale jernbanenet – og meget gerne med klimavenlige tog. Erhvervslivet i det østjyske vækstbånd har behov for at kunne komme ud i verden for at møde kunder og opsøge nye forretningsmuligheder ligesom Østjylland har behov for gode forbindelser for indrejsende erhvervsfolk, udenlandske medarbejdere, forskere og turister. Det er derfor væsentligt at infrastrukturen til de jyske lufthavne er på plads, så det er nemt og hurtigt at komme fra A til B.
Marc Perera, CEO Erhverv Aarhus
Billund Lufthavn

Billund – Aarhus: Under en time

Den nye bane mellem Jelling og Horsens vil sammen med Jelling-Billund forbinde Billund Lufthavn med Aarhus H med hurtige og komfortable direkte togforbindelser.

Rejsetid til Billund Lufthavn med tog
55 min

mellem Billund Lufthavn og Aarhus H - to gange i timen*

Positiv stemning overfor en jernbane til Billund
61%

af Vestdanskerne i region syd og midt er positivt stemte af videreføringen fra Jelling/Gadbjerg til Horsens. Kun 5 procent er negativt stemte**

Togstation ved Billund Lufthavn
40%

af passagererne i Billund Lufthavn skal til eller igennem det østjyske vækstbånd

Rejsende
År 2040

vil over en million passagerer benytte strækningen*

*Kilde: NIRAS’ analyse og køreplaner mellem Billund-Aarhus**Kilde: Befolkningsundersøgelse, Silverbullet, August 2020

Batteritog er et attraktivt, grønt alternativ til bilen

Baneforbindelsen fra og til Billund med forbindelser til Aarhus, Vejle eller Odense er yderst velegnet til at blive trafikeret med moderne batteritog, hvilket vil skabe en behagelig, støjsvag og emissionsfri trafik.

 

Batteritog kan lade op under køreledninger på de elektrificerede strækninger og derefter fortsætte ud på en ikke-elektrificeret strækning. For nuværende er den normale rækkevidde mindst 100 km og må forventes at stige, når batteriteknologien løbende forbedres.

 

Batteritog fra Billund Lufthavn

For begge forbindelser Billund-Aarhus og Billund-Vejle er der rigeligt med kørsel under køreledning til opladning af batteriet.

 

Når toget eksempelvis kører mellem Aarhus-Billund, er den ikke-elektrificerede del af strækningen Horsens-Billund cirka 45 km. En returrejse er derved på 90 km, hvor toget skal køre på batteridrift. Mellem Horsens og Aarhus kan toget køre under køreledning og blive opladet derunder.

 

Det samme gælder med strækningen til Vejle og videre til Odense. Hvis der kun køres til Vejle vil et stationsophold på omkring 10 minutter være nok til opladning.

Banen mellem Billund-Aarhus sammenlignes med:

Når banen til lufthavnen bliver anlagt, og den bliver forlænget til Horsens, vurderes det, at der i 2040 vil være op til 2,5 millioner togrejsende til og fra Billund om året.

Det kan sammenlignes med passagertallene på strækningerne:

Tog til Billund

2 mio

Aalborg - Randers

Tog til Billund

2,5 mio

Kolding - Fredericia

Tog til Billund

1,5 mio

Silkeborg - Skanderborg

Kilde: s. 17, Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Flere vil flyve, hvis de kan tage toget

Banen til Billund gør det ikke kun lettere for de over 1 million årlige udenlandske passagerer at komme videre til deres destination, når de lander i Billund Lufthavn.

 

Det giver også flere danskere mulighed for at flyve fra lufthavnen. Vi ved, at 30 procent af husstandene i Syddanmark ikke har adgang til bil. Et tal, der i Aarhus og Odense er væsentligt højere.

 

En styrkelse af infrastrukturen og landets sammenhængskraft og en styrkelse af den kollektive trafik, der ifølge Damvad Analytics vil have en væsentlig positiv påvirkning af antallet af flyrejser pr. indbygger. Vi ved nemlig, at jo kortere transporttid, der er til lufthavnen, jo højere bliver rejseintensiteten.

 

10 minutters kortere rejsetid til en international lufthavn vil øge rejseintensiteten med 4,5 rejser pr. 1000 indbyggere.

Billund Lufthavn
Billund Lufthavn
Billund Lufthavn
Vi betragter alle tiltag, der øger tilgængeligheden til området, som noget positivt
Christian Woller // Adm. direktør // LEGOLAND

Lavere transporttid giver højere rejseintensitet

10 min. kortere rejsetid øger rejseintensiteten
@Øget rejseintensitet
* En reduktion i køretiden på 10 minutter skaber gennemsnitligt 4,5 flere flyrejser fra Billund Lufthavn pr. 1.000 indbyggere. Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Billund Lufthavns postnummeranalyse (2016) og Danmarks Statistik.

TERESA-MODELLEN

Når den samfundsøkonomiske værdi af nye infrastrukturprojekter i Danmark bliver beregnet, sker det ved hjælp af TERESA-MODELLEN. TERESA står for:

Transportministeriets

REgnearksmodel for

Samfundsøkonomisk

Analyse

og er udviklet for at sikre konsistens i udarbejdelsen af samfundsøkonomiske analyser.

Billund Lufthavn

TERESA-modellen kan sætte værdi på

 • Forbedring af den nationale sammenhængskraft
 • Anlægsomkostninger
 • Øgede billetindtægter
 • Driftsomkostninger og lign.
 • Gener for lokalbefolkningen
 • Billisters holdetid ved jernbaneoverskæringer
 • Komfortværdi, men sidestiller tog og bus med hinanden

TERESA-modellen kan ikke sætte værdi på

 • Forbedring af den globale sammenhængskraft
 • International vidensdeling
 • Forbedring i konkurrenceevne
 • Bedre adgang til international arbejdskraft
 • Øget eksport
 • Besparelser grundet nedgang i antallet af bilture til og fra lufthavnen

TERESA-modellen medtager ikke besparelse på kr. 37,4 mio. for tilbringerne …

Når banen til lufthavnen bliver anlagt, kommer flere og flere passagerer med tog i stedet for bil. Det betyder, at der bliver sparet en masse kilometer på de vestdanske veje, benzin og tid, når mange af de nuværende ”afleverings-bilture” bliver erstattet med togtransport. Det er en værdi, som TERESAmodellen desværre ikke fanger, men som alligevel er ganske betydelig:

50 % af lufthavnens passagerer bliver kørt til lufthavnen og sat af. Enten fordi de ikke har bil, er bosat i udlandet, ikke ønsker at betale p-afgift, føler udbuddet af offentlig transport til lufthavnen er for lavt eller måske af bekvemmelighed. Det er derfor også rimeligt at antage, at 50 % af de forventede 600.000 togpassagerer, der kommer til lufthavnen (jfr. Banedanmarks prognose), som tidligere ville være blevet kørt til Billund af enten naboer, venner eller familie – nu vil tage toget, når det bliver en mulighed.

Undersøgelser viser, at der sidder 1,8 passagerer i hver eneste bil, der kommer til lufthavnen. Det er forventeligt, at antallet er det samme for de passagerer, der bliver kørt og sat af. Hver gang passagerer bliver kørt til lufthavnen, genererer det to ture til og fra lufthavnen.

Hver afleverings-biltur tager i gennemsnit 45 minutter og er omkring 50 km.

Regnestykket

300.000 fly-togrejsende

1,8 passagerer pr. bil x 2 ture
= 333.333 tilbringer-ture årligt
Værdi af tidsbesparelse for tilbringer: 333.333 ture x 45 min x 1,67 kr.*
= 25 mio. kr. årligt
*Værdi for tilbringer-personens tid (minutværdien er almindeligt brugt af Banedanmark)
Sparede kilometer på de vestdanske veje: 333.333 ture x 52 km
= 17,3 mio. km årligt
Hertil skal lægges en besparelse på brændstof til personbilerne. 17,3 mio. km med et gennemsnitligt brændstofforbrug på 14 l/km og en gennemsnitspris på 10 kr. =
12,4 mio. kr. årligt i brændstofsbesparelse.

Samlet årlige besparelse på 37,4 mio. kr. det første år

toget kører (2030). Et tal, der vil vokse til 53,7 mio. kr. i 2040 ud fra Banedanmarks prognose for banen.